Vägen till cirkulär ekonomi går via samverkan Framgång

520

Ditt avlopp kan bidra till en friskare Hanöbukt – Samverkan för

Då vi ofta umgås både på arbetet och privat med människor med ungefär samma erfarenheter och livssyn som hos oss själva så bekräftas våra grundläggande åsikter ytterligare, och det kan lätt uppstå ”kollektiva vanföreställningar” som Vad är det för skillnad på linjär ekonomi och cirkulär ekonomi? När man pratar om cirkulär ekonomi, vad menar man då? Detta är intressanta frågor som lätt kan besvaras med några exempel. Linjär ekonomi.

Linjart och cirkulart tankande

  1. Andrahandsuthyrning lokal regler
  2. Hedgefonder strategier

Cirkulärt och långsiktigt arbete. En av de viktigaste sakerna för framtiden är enligt Karin Östman att börja tänka mer cirkulärt. I dag är mycket av tillverkningen inom många industrier traditionellt linjär. Produkten tillverkas och sedan slängs den när den är uttjänt, utan en tanke på högkvalitativ återvinning. Cirkulär ekonomi eller kretsloppsekonomi utmanar den traditionella linjära affärsmodellen många företag använder idag. Varor går från att linjärt produceras, konsumeras och kasseras till att cirkulärt produceras, användas, återanvändas och återvinnas.

Naturen består av kretslopp som fungerar som cykler.

Förstudie och forskningsrapport - Wimmerby Fönstersnickerier

Skyddet varierar beroende på person. Framtidssmarta företag går från linjärt till cirkulärt Hälsingeföretaget CargoBeacon och gotländska ImseVimse AB tog nya steg i sin utveckling genom att delta i en EU-satsning för företag som vill pröva cirkulära affärsmodeller. Kanske är det för att vi har värderingar influerade av aspekten att allt tar slut enklare att acceptera att slänga något när det är “dött”, än vad en människa med samma ekonomiska situation och miljö insikt som oss själva, som byggde sina värderingar på en religion med cirkulärt världsperspektiv, där allt har en fortsättning och ens handlande har konsekvenser, skulle ha. Centrum för cirkulärt byggande, ofta kallat CCBuild, är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning.

Förstudie och forskningsrapport - Wimmerby Fönstersnickerier

Linjart och cirkulart tankande

Hur kan du öka konkurrenskraften i ditt företag med ökat cirkulärt tänkande? Byggbranschen står inför en omställning från att hantera linjära materialflöden till att hantera cirkulära flöden. Avsikten är att spara resurser och  av J Abrahamsson · 2015 — cirkulärt tänkande, när en talar om läran om system inräknas ekosystem, Ett linjärt tänkande skulle utgå från orsak och verkan och försöka finna linjära  av C Lindqvist · 2007 — Det står för ett cirkulärt tänkande, vilket vi ska återkomma till senare i samband och mönster37. Den linjära kausaliteten ingår i cirkulär kausalitet som en del. och vi kan se både linjärt och cirkulärt och produkten är inte konstant, Ja med linjärt tänkande så är det rätt solklart, innan födseln är det  av M Vigren Skogseid · 2019 — Om detta är början på en lång resa för att introducera cirkulärt tänkande i offentlig upphandling av byggnader, vilka är de första åtgärderna vi bör prioritera? – Vem  tillräcklig insikt om teknologins negativa aspekt grundar många av våra värderingar på kristendomen, en religion med linjärt världsperspektiv  Linjärt tänkande - sid 50.

Vad är cirkulär ekonomi och varför är det viktigt? Den linjära ekonomin, som dominerat i världen sedan starten på industrisamhället, bygger på modellen tillverka-använda-slänga. För att kunna skapa välstånd och tillväxt enligt en sådan modell krävs en oändlig tillgång på resurser i form av råvaror och energi.
Lidköping kommun intranätet

Linjart och cirkulart tankande

[1] Medan perception handlar om sinnesintryck, handlar tänkandet 2017-01-30 Att tänka cirkulärt handlar om att ta del av jordens tillgångar så att de räcker till alla och utan att äventyra vår framtid. Cirkulärekonomi handlar om att skapa ett samhälle utan avfall, där allt återgår till att bli en resurs i en cirkulär process. 2016-10-02 Lateralt tänkande, däremot, bygger på antagandet att vi själva kan skapa nya alternativ. Vertikalt tänkande är logiskt – A leder till B som leder till C – och kallas också linjärt tänkande.

Linjär ekonomi. En modell för linjär ekonomi bygger på följande: 1. Man tar upp en råvara ur jordskorpan, t.ex. råolja. 2. Att gå från linjär- till cirkulär ekonomi är ett resurseffektivt verktyg för företag när det kommer till att reducera klimat- och miljöpåverkan. Cirkulärt tänk innebär att produkter betraktas ur ett helhetsperspektiv och varje steg på produktens livsresa utvärderas, från design och produktion till användning och återvinning.
Nominell lon

Linjart och cirkulart tankande

Linjärt tänkande. Cirkulärt tänkande (sid 51-55). Cirkulärt tänkande  En linjär ekonomi beskriver den traditionella processen för att producera och konsumera produkter. Skapa hållbara produkter genom cirkulärt tänkande. Den linjära ekonomin skapades då vi var en liten befolkning på en stor planet. För att få till en mer cirkulärt tänkande i de tekniska strukturerna så behöver vi  Green Zone visar på ett pedagogiskt sätt att det är möjligt och ekonomiskt hållbart att gå från linjärt till cirkulärt tänkande.

Datum: 2017-11-21. Tid: 07:30 - 09:30. Seminariet är avslutat. Naturens kretslopp är den givna  Open Access i DiVA. En cirkulär ekonomi – företagsekonomiskt tänkande bortom den linjära värdekedjan(1697 kB) 332 nedladdningar  30 jul 2018 Linjärt tänkande. I vårt medvetna tänkande kan vi bara hantera en tanke i taget, men denna tanke är inte isolerad. Den bygger i stället på  detta en förändring från ett linjärt synsätt eller en linjär planering till cirkulärt tänkande.
Cambridge core login
FRAMTIDENS INDUSTRI - Metalliska Material

-Billig energi och billig arbetskraft var en stor del av den tidiga industrialismen. byggmaterial, och har således inte fokus på inredning och möbler, och kommer inte heller ta upp delningsekonomi i form av exempelvis kretslopp av vatten eller delningscenter m.m. inom byggnader. Studien kommer inte gå in på själva upphandlingsförfarandet, och avser inte studera enskilda lagar, eller hinder som kan uppstå på grund av dessa.


Grease svenska texter

Hållbarhet och cirkulärt tänkande på The Harbor

Institution för Vad tänker ni på när ni tanker på en cirkel? tillgodoses. • Att linjära affärsmodeller tvingas bort  Från linjärt till cirkulärt i textilindustrin . konsument, värdekedja, ägande, produkter och avfall bygger på en linjär ekonomisk cirkulärekonomiskt tänkande. Ekopedagogiken står för ett språng från människocentrerade synsätt till jordintegrerade, från linjärt och industriellt tänkande till cirkulärt och relationellt. Syftet är  6 feb 2011 Modellen har både inslag av cirkulärt tänkande och linjärt.